FÖRMÅNSKORTHÖRBY BRUKSHUNDSKLUBBS POÄNGSYSTEM


Alla hjälpande händer är välkomna! Är du intresserad av att hjälpa till kan du kontakta Ingrid Dahlström 0709-99 77 96 eller Pauline Nordh 0707-10 94 76, så försöker vi hjälpa dig att hitta rätt.


Att vara funktionär på en tävling är väldigt kul, man får se och inspireras av duktiga ekipage, lära sig mer om hundsport samtidigt som det är ett bra sätt att komma in i klubben och lära känna nya människor. Det spelar ingen roll om du har mycket erfarenhet av de olika hundsporterna eller ingen alls, det finns en plats för alla - och alla behövs!


Så här går det till: Varje gång du hjälper till med något som gynnar klubben tjänar du poäng som du sedan kan använda som hel- eller delbetalning för klubbkläder, kurser, föreläsningar, mm. Hur många poäng du tjänar beror på hur mycket tid du lägger ner. Tiden du redovisar är personlig, varje person ska använda ett eget förmånskort. Du kan börja räkna poäng fr.o.m. 1 Mars 2018.

Exempel på vad som räknas: • Allt som görs för att klubben ska bli till en trevlig och funktionell plats för alla medlemmar, dvs städning, reparationer, byggnation, gräsklippning, krattning, plantering och vård av klubbstugan. • Allt arbete som behöver utföras inför, under och efter evenemang, kurs och tävling. Allt administrativt arbete som utförs för klubbens räkning, t.ex. medlemsregistrering, bokföring, protokoll och hemsida. • Registrering av träningsgrupp hos Studiefrämjandet, skötsel av närvarolista mm. • Möten angående verksamhet inom kommittéer, sektorer eller hela klubben. • Allt arbete som utförs för klubben ger poäng, dvs uppgiften måste gynna föreningen i stort, inte enskild individ. • För vald funktion såsom styrelse- och valberedningsarbete utgår inga poäng. • Instruktörer får poäng för faktisk kurstid plus en tim. för planering vid varje kurstillfälle.

Egen träning, träningsgrupp, utbildning etc. räknas inte.

Införandet av detta poängsystem ändrar inte den tidigare förmånen med fri förtäring för funktionärer på tävlingar och utställningar. Instruktörerna får bibehålla sin möjlighet att gå en fri kurs om året utan att behöva använda sig av poängsystemet.

Du kan använda dina poäng till allt helt eller delvis med dina intjänade poäng utom själva medlemskapet. Man kan aldrig omsätta poäng till pengar.
Viktigt är att du får det Sign av arrangören för det du gjort efter var gång du fyllt i ditt förmånskort.
En förutsättning för att poäng ska räknas både vid intjänandet och utnyttjandet är att du har ett giltigt medlemskap i klubben.

1 timme = 1 poäng, 1 poäng är värd 10 kronor (ex.om du gör saker för klubben knappt 6 h i månaden under ett år så får du välja något av ett värde av 700 kr


HÄR HITTAR DU 

FÖRMÅNSKORTET ATT SKRIVA UT OCH FYLLA I

HÄR HITTAR DU 

 UTSKRIFTSVÄNLIG SIDA MED 

POÄNGSYSTEMET