MÖTESPROTOKOLL


ALLA medlemmar har möjlighet att skicka in motioner till mötena, men dessa måste då vara sekreteraren tillhanda senast 14 dagar innan utlyst möte.


Detta gäller både styrelsemöte och medlemsmöte. (annars hinner de inte komma med i dagordningen och frågan MÅSTE finnas på dagordninen för att gå till beslut.)


Dessutom bör den som lämnat in en motion vara med på mötet som föredragare för sin fråga.


*Dock kan man alltid skicka in frågor för diskussion under punkten övrigt, MEN märk väl att dessa kan aldrig gå till beslut så länge de endast finns under övrigt!

2024

2023