SEKTORER OCH

ANSVARSOMRÅDENTävlingssektorn
bruks/lydnad:

Gunilla Andersson 0705-575045
Mail: gunillafrissan@horby.nuBruks/lydnadssektor:

Pauline Nordh 070-790 20 56

Mail: pauline.nordh@gail.comRallylydnadssektor:
Anette Parup  070-932 08 70

Mail: anetteparup@hotmail.com

Räddningshundssektor:
Lars Gustavsson 0730-617143

Tävling/Administration:
Ingrid Dahlström

ingriddahlstrom49@gmail.com

Försvarsmakten:

Gunilla Andersson 070-557 50 45
Mail: 
gunillafrissan@horby.nu

Webmaster:


Mail: webmaster@horbybk.se

Agilitysektor:

Ingrid Dahlström
Mail: ingriddahlstrom49@gmail.com


HUG -hundägarutbildningsgruppen:
TBD
Mail: TBD

Kök:
Marie Nordgren, 0706-34 87 83
Mail: marie.nordgren.mn@gmail.comMarksektor:
Charlotte Andersson

Evenemang:


Mail: evenemang@horbybk.se


Specialsök:

Gunnel Pettersson

Mail: gunnel.pettersson@dogmail.se