POÄNGSYSTEMHÖRBY BRUKSHUNDSKLUBBS POÄNGSYSTEM


FRAMTIDSSATSNING
Styrelsen i Hörby brukshundklubb vill satsa på de medlemmar som engagerar sig i klubben.


Styrelsen vill satsa på två områden:
1. Utbildning för klubbens funktionärer och engagerade medlemmar.
2. Kläder som tydligt visar vem vi är och vilken klubb vi tillhör.


Styrelsen vill införa ett poängsystem föra att kunna identifiera vilka som engagerar sig i klubben. Poängsystemet ger medlemmarna möjlighet att kunna få gå utbildningar, kurser eller annat som behövs för att utveckla sitt arbete för klubben.


Medlemmarna kan få poäng för olika arbete på klubben enligt uppgjord mall. Medlemmar kan sedan ansöka om att få gå viss utbildning eller föreläsning och har hen tillräckligt mycket poäng betalar klubben. Medlemmar kan också för ett visst antal poäng få en väst med namn och klubbmärke.


Styrelsen beräknar kostnaden till 20 000 kr per år. Satsningen finansieras delvis genom att styrelsen inte längre kommer att dela ut västar till vissa grupper av medlemmar.


Styrelsen har uppfattningen att satsningen kommer att ge fler medlemmar möjlighet att förkovra sig och kunna hjälpa klubben inom fler områden.


Västen med namn och klubbemblem stärker sammanhållningen och sprider reklam för klubben.


HÖRBY BRUKSHUNDKLUBBS POÄNGSYSTEM
Alla hjälpande händer är välkomna!


Att vara funktionär på en tävling är väldigt kul, man får se och inspireras av duktiga ekipage, lära sig mer om hundsport samtidigt som det är ett bra sätt att komma in i klubben och lära känna nya människor. Det spelar ingen roll om du har mycket erfarenhet av de olika hundsporterna eller ingen alls, det finns en plats för alla - och alla behövs!


Så här går det till:
Varje gång du hjälper till med något som gynnar klubben tjänar du poäng som du sedan kan använda som hel- eller delbetalning för klubbkläder, kurser, föreläsningar, mm.
Hur många poäng du tjänar beror på hur mycket tid du lägger ner. Tiden du redovisar är personlig, varje person ska använda ett eget förmånskort.
Du måste vara medlem i Hörby brukshundklubb under de intjänade poängen och även när du tar ut dem.


Frågor besvaras av Ingrid Dahlström ingriddahlstrom49@gmail.com

Regler för poängsystemet på Hörby brukshundklubb
Poäng går att lyfta till:
BÖCKER / DVD
KURSER / UTBILDNING både på Hörby brukshundklubb och extern utbildning
JACKA/ VÄST med klubbens logga
ALLT SKA HANDLAS I KLUBBENS NAMN/ FAKTURA STÄLLD TILL KLUBBEN


Poäng kan användas till att delbetala det som medlemmen vill ha ex. vis en kurs eller en väst med klubbtryck på.
Då måste klubben betala hela kostnaden, medlemmen betalar mellanskillnaden mellan sina poäng och faktisk kostnad till klubben.


Allt ska handlas i klubbens namn:
Så här gör du om du vill utnyttja dina poäng till något av ovanstående
1. kontakta styrelsen angående det du vill köpa
2. Jacka / väst provas ut. Meddela styrelsen vilken butik och artikel nr så beställer styrelsen det du ska ha. Väst / jacka kommer du att få med klubbens logga på.
3. Gäller det Kurs / utbildning ska det alltid förankras i styrelsen. Därefter bokar du kurs/utbildning själv med ev. intyg från styrelsen i de fall detta behövs.


Exempel på vad som räknas:
• Allt som görs för att klubben ska bli till en trevlig och funktionell plats för alla medlemmar, t.ex. städning, reparationer, byggnation, gräsklippning, krattning, plantering och vård av klubbstugan.
• Allt arbete som behöver utföras inför, under och efter evenemang, kurs och tävling.
• Administrativt arbete som utförs för klubbens räkning så som medlemsregistrering och hemsida.
• Registrering av träningsgrupp hos Studiefrämjandet, skötsel av närvarolista mm.
• Möten angående verksamhet inom kommittéer/sektorer.
• Allt ”arbete” som utförs för klubben ger poäng, dvs uppgiften måste gynna föreningen i stort, inte enskild individ.
• För vald funktion såsom styrelse- och valberedningsarbete utgår inga poäng.
• Instruktörer får poäng för faktisk kurstid plus en tim. för planering vid varje kurstillfälle. Kursen ska vara registrerad som studiecirkel hos till studiefrämjandet.
• Större evenemang som alla medlemmar kan hjälpa till med, såsom terrierutställningen och officiella tävlingar som klubben arrangerar.
• Kurser som hålls för distriktet och som bekostas av distriktet får inte räknas in i poängsystemet.
• Dina poäng kan inte användas till medlemsavgiften och ej omsättas till pengar.
• Införandet av detta poängsystem ändrar inte den tidigare förmånen med fri förtäring för funktionärer på tävlingar och utställningar. Instruktörerna får bibehålla sin möjlighet att gå en fri kurs om året utan att behöva använda sig av poängsystemet om de har haft kurs under de senaste 12 månaderna.
• Poängen måste plockas ut inom en 2 år period från datumet då det är intjänat.


Det är viktigt att förmånskortet blir signerat av arrangören varje gång du utfört ett arbete som ger poäng.


En förutsättning för att poäng ska räknas både vid intjänandet och utnyttjandet är att du har ett giltigt medlemskap i klubben.


1 timme = 1 poäng, 1 poäng är värd 10 kronor (ex.om du gör saker för klubben knappt 6 h i månaden under ett år så får du utnyttja ett värde av 700 kr)

HÄR HITTAR DU 

POÄNGSYSTEMET ATT SKRIVA UT OCH FYLLA I

HÄR HITTAR DU 

 UTSKRIFTSVÄNLIG SIDA MED 

POÄNGSYSTEMET